RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. zasedání rady 7. prosince 2000

USNESENÍ
z 26. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 7.12. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala a:


I. schválila:

1. ve smyslu zákona č. 564/90 Sb. a v souladu s novelou zákona č. 139/95 Sb § 6 odst.4 jmenování pí Hany Mráčkové do funkce ředitelky 1. MŠ, Eliášova 1, Litoměřice.

2. použití částky 185.000,- Kč z fondu investic MKZ Litoměřice na nákup kopírovacího stroje pro dům kultury.

3. výměnu bytů mezi panem Hofmanem, bytem Hynaisova ul. č.p.427/7, Litoměřice a panem Havránkem, bytem Terezínská ul. č.p. 205/2, Lovosice.

4. odklad opravy pláště domu Tolstého 1494/16 Ltm. do 6/2001 vlastníkům nemovitosti.

5. odklad části páté splátky v částce 11.000,--Kč na nemovitost Rooseveltova 27/1632 paní Sonje Chabenové o sedm měsíců tj. do 6/2001.

6. odklad v pořadí páté splátky na nemovitost Palachova 48/753 Litoměřice v částce 61.976,20 Kč manželům Jiřímu a Aleně Bártovým o jeden rok tj. do 12/2001.


II. neschválila:

1. příděl bytu č. 17 v ul. Stavbařů 2003/4 (po manž. Relichových) paní Jiřině Hamralové, dosud bytem Jarošova 41, Litoměřice


III. rozhodla:

1. o obchodním jménu Litoměřické technické služby, s.r.o. s ohledem na skutečnost, kdy ke dni vzniku technických služeb jako společnosti s ručením omezeným, zůstane souběžně po určitý čas funkční příspěvková organizace TSM Litoměřice.


IV. ukládá:

1. odboru SMMaBH jednat s dosavadním nájemníkem, s manž. Relichovými o vyklizení bytu v ul. Stavbařů 2003/4, Litoměřice.

2. odboru ÚRM zahájit práce na projektové přípravě průmyslových zón

a) Litoměřice - Želetice
b) Litoměřice - Nádražní - Českolipská
a to zajištěním studie dopravního systému a studie inž. sítí v rozsahu projektu pro územní řízení v termínu do 31.3. 2001.

3. místostarostům zpracovat zprávu z kontroly plnění "Programového prohlášení 1998-2002" do termínu zasedání RM dne 23.1. 2001.


V. bere na vědomí:

1. informaci odboru soc. věcí a zdravotnictví o drogově závislých občanech Litoměřic a o stavu této problematiky ve městě.

2. rozbor hospodaření a přehled realizované činnosti MKZ Litoměřice za III. čtvrtletí r. 2000, zároveň hodnocení činnosti DDM ve školním r. 1999/2000 a zprávu o činnosti CŠJ za I. pol. r. 2000.

3. informaci o smlouvě o dílo s firmou KUMA Litoměřice na vyhotovení vyúčtování služeb spojených s užíváním městských bytů.

4. návrh darovací smlouvy s p. Plíhalem, bytem Družstevní 35/10, Litoměřice, jejíž prostřednictvím daruje p. Plíhal Městu Litoměřice 100.000,- Kč za účelem vybudování dětského hřiště - Jiráskovy sady Litoměřice.

5. termíny plánovaných schůzek RM a ZM.


p. A. Terber a ing. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu