RADA MĚSTA

usnesení rady města

9. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 28.4.2016

U S N E S E N Í
VÝPIS
9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. 4. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 9. jednání projednala pod usnesením č.:

 

222/9/2016
a) Schválení účetní závěrky PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015
b) Schválení převodu výsledku hospodaření PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015 do rezervního fondu
a) RM schvaluje účetní závěrku PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření PO Městské nemocnice za rok 2015 do rezervního fondu ve výši + 3 711 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti nemocnice za rok 2015, vč. Auditu účetní závěrky za rok 2015. Výsledek auditu – „bez výhrad“ (viz příloha orig. zápisu).

 

223/9/2016
a) Finanční plán (rozpočtu) PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016
b) Investiční plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016
c) Odpisový plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016
a) RM bere na vědomí Finanční plán (rozpočet) PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje Investiční plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje Odpisový plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

224/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 24.036,82 Kč a fondu odměn ve výši 6.009,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

225/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního Finančního plánu na 2016, PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Technické služby města Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 657.613,80 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Technické služby města Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

226/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 46.318,91 Kč a fondu odměn ve výši 11.500,-Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

227/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Mateřská škola Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 137.881,94 Kč a fondu odměn ve výši 68.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Mateřská škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřská škola Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

228/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích.
RM schvaluje úhradu ztráty ve výši 74.332,47 Kč za rok 2015, a to z rezervního fondu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, zároveň schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu). RM doporučuje výměnu účetního softwaru.

 

229/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 176.375,68 Kč do rezervního fondu; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

230/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2016 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 424.094,93 Kč do rezervního fondu; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

231/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 146.260,97Kč a fondu odměn ve výši 60.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

232/9/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016, PO Centrální školní jídelny, Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 640.987,- Kč, do fondu odměn ve výši 300.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti PO Centrální školní jídelny, Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

233/9/2016
Schválení roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015
RM schvaluje roční odměny pro statutární orgán Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015 a zálohy na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).

 

234/9/2016
Schválení „Směrnice pro stanovení podmínek čerpání státního příspěvku“, vyplývajícího z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče s OSPOD, MěÚ Litoměřice
RM schvaluje „Směrnici pro stanovení podmínek čerpání státního příspěvku“, vyplývajícího z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče s OSPOD, Městského úřadu Litoměřice, jejíž součástí jsou vzorové smlouvy o zajištění celodenní a krátkodobé péče (směrnice a vzorové smlouvy – viz příloha orig. zápisu).

 

235/9/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na „Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor se dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury v Litoměřicích“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na „Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

 

236/9/2016
Protokol o kontrole ČŠI – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí protokol o kontrole ČŠI provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (protokol o kontrole viz příloha originál zápisu).

 

237/9/2016
Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce – PO MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4. 11. 2004 mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

238/9/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/011/2016 s názvem „Masarykova ZŠ- výměna oken a dveří“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/011/2016 s názvem „ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“ (viz příloha orig. zápisu).

 

239/9/2016
Schválení umístění sídla zakládané společnosti Stadion Litoměřice, s. r. o.
RM schvaluje umístění sídla zakládané společnosti Stadion Litoměřice, s. r. o. v nemovitosti na adrese: Zahradnická 215/28, Litoměřice.

 

240/9/2016
Umístění předzahrádky – Bar U Filipa v ul. Palackého, Litoměřice
RM souhlasí s umístěním předzahrádky o vel. 10 m2 pro provozovnu Bar U Filipa, Palackého 967/11 v Litoměřicích, IČO: 04232771 pro paní Zuzanu Ryžíkovou, Litoměřice.

 

241/9/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/009/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/009/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“.

 

242/9/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Akátová ulice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Akátová ulice“.

 

243/9/2016
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 657/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 657/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pokratice za účelem umístění nákladové rampy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

244/9/2016
Žádost o výměnu městského bytu
RM schvaluje paní K.G. výměnu bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice za prázdný byt č. 2 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 3+1 (67,99 m²). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

245/9/2016
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 23.07.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s Mgr. M.Ž., bytem Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 23.07.2016. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelky požadován.

 

246/9/2016
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2016. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

247/9/2016
Přidělení nájemního bytu č. 5 o velikosti 1+kk (cca 24 m2) v ul. Velká Krajská 47/7, Litoměřice
RM schvaluje panu J.M., Litoměřice dočasné přidělení nájemního bytu č. 5 o velikosti v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích na zkušební dobu tří měsíců, tj. na dobu určitou od 01.05.2016 do 31.07.2016 s možností následného uzavření dlouhodobější smlouvy.

 

248/9/2016
Ukončení nájmu pozemku v areálu městské tržnice
RM schvaluje společnosti PeHaK, v.o.s. se sídlem Nerudova 60, 41201 Litoměřice, IČO: 41326199, zastoupené jednatelem společnosti JUDr. Jiřím Hlaváčem, ukončení nájmu části pozemku o výměře 8,75 m² na parcele č. 123 v katastrálním území Litoměřice, v areálu městské tržnice v ul. 5. května. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30. 6. 2016.

 

249/9/2016
Rozšíření pronajatého prostoru sloužícího podnikání v objektu stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 26. 3. 2014 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích s MUDr. V.K., bytem Litoměřice, IČO: 49235389. Dodatkem č. 1 se rozšiřuje pronajatý prostor o 20,2 m² s účinností od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 26. 3. 2014 zůstávají beze změn (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

250/9/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu bývalé vodárny na stavební parcele č. 689 v k. ú. Litoměřice, v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 8,1 m² v objektu bývalé vodárny na stavební parcele č. 689 v k.ú. Litoměřice, v ulici Krajská v Litoměřicích.

 

251/9/2016
Uzavření smlouvy o společné investici – oprava sociálního zařízení v prostoru sloužícím podnikání na adrese Mírové náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o společné investici s panem Martinem Mazancem, se sídlem Na Valech 370/50, 41201 Litoměřice, IČO: 10437428, týkající se s opravy sociálního zařízení prostoru sloužícího podnikání v přízemí budov č.p. 21/13 a č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Na realizaci oprav se Město Litoměřice bude podílet investicí ve výši 50% prokázaných nákladů, tj. částkou 219.670,- Kč.

 

252/9/2016
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní M.B., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

253/9/2016
Uložení povinnosti ředitelům PO zřízených městem v souvislosti se zákonem o registru smluv
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice zajistit ode dne účinnosti zákona o registru smluv (01.07.2016) zveřejňování smluv v souladu s tímto zákonem a k tomuto dni mít zřízenou datovou schránku příspěvkové organizace a dále jim ukládá vydání vnitřního předpisu PO k zajištění této povinnosti.

 

254/9/2016
Pověření místostarosty zastupováním města jako vydavatele Radničního zpravodaje podle tiskového zákona
RM pověřuje 2. místostarostu Ing. Pavla Grunda zastupováním města Litoměřice jako vydavatele Radničního zpravodaje k řešení záležitostí v souvislosti s nárokováním odpovědi, dodatečného sdělení nebo doplňující informace s ohledem na dodržení lhůt pro vyrozumění žadatele stanovených tiskovým zákonem.

 

255/9/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

256/9/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u PO DDM Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2015 u organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

257/9/2016
Schválení změny Vnitřního předpisu, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců
RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2016, kterým se mění příkaz č. 11/2014 - Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).

 

258/9/2016
Krátkodobá výpůjčka suterénních prostor v Gotickém dvojčeti (průjezdu a jedné místnosti) za účelem uspořádání festivalu ve dnech 01.05. - 29.05.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky suterénních prostor (průjezdu a jedné místnosti) budovy čp. 241 – Gotického dvojčete v Litoměřicích s MUDr. S.N., bytem Praha 6 za účelem konání festivalu Windows@Twins ve dnech 01.05. - 29.05.2016.

 

259/9/2016
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14205273 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na financování akce " Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, IČO: 00020729 (viz příloha orig. zápisu).

 

260/9/2016
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14197083 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Baarova“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na financování akce "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Baarova" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 (viz příloha orig. zápisu).

 

261/9/2016
Schválení dodatku č. 2 k mandátní smlouvě se spol. Allowance s.r.o., Praha
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě se společností Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha Vinohrady PSČ 101 00, IČO: 26140136 (viz příloha orig.zápisu).

 

262/9/2016
Slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru ČR ke státnímu svátku 8. května příslušníkům HZS Ústeckého kraje
RM schvaluje prominutí nájemného včetně režijních nákladů Hradu Litoměřice dne 11. 5. 2016 od 09:00 – 12:00 hod. z důvodu konání slavnostního předání medailí Hasičského záchranného sboru ČR příslušníkům HZS Ústeckého kraje a ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice zajištění této akce.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města


Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 3.5.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu