RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 8.4.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 9/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 08. 04. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

197/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - Základní škola Litoměřice, Ladova 5

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 380 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 380 do rezervního fondu ve výši 162 356,32 Kč a do fondu odměn 10 000 Kč, plán pořízení a oprav majetku. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 50 555,32 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 380 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).


198/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 363 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 363 do rezervního fondu ve výši 117.514,72 Kč a do fondu odměn 20.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 363 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

199/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 do rezervního fondu ve výši 74 620,21 Kč a do fondu odměn 30 000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 21.544,36 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch dětí školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).


200/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 do rezervního fondu ve výši 12.205,82 Kč a do fondu odměn 10.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

201/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 do rezervního fondu ve výši 161.485,15 Kč, do fondu odměn 20.000,- Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 48.161,73 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch dětí školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

202/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 do rezervního fondu ve výši 59.831,72 Kč a do fondu odměn 10.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).203/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – MŠ Litoměřice, Masarykova 30

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, p.o., se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, p. o., se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 do rezervního fondu ve výši 18.932,97 Kč, do fondu odměn ve výši 10.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, p. o., se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081. za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

204/9/2019

Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 – Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 do rezervního fondu ve výši 50.000 Kč, do fondu odměn 26.136 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627, za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).


205/9/2019

Poskytnutí dotace

RM neschvaluje poskytnutí dotace panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, bytem Velké Žernoseky xxx pro účast na světovém šampionátu v breakdance UK Bboy Championship 2019, který se bude konat ve dnech 13. - 15. 4. 2019 v Londýně.

 

206/9/2019

Smlouva o výpůjčce – PO MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí pro Příspěvkovou organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

207/9/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava na Dějepisnou soutěž gymnázií České a Slovenské republiky, reprezentace školy a města na této soutěži" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

208/9/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění programu v rámci oslav 800. výročí založení města Litoměřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

209/9/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat – Žitenice“, která se bude konat dne 24. 8. 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

210/9/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Cantica Bohemica, z.s.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 


211/9/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO:25018515 na uskutečnění programu v rámci oslav 800. výročí založení města Litoměřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha origïnál zápisu).

 


212/9/2019

Souhlas zřizovatele – Šablony II - PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

a) RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773312 s realizací projektu v rámci OP VVV „Výzva č. 02_18_063 - Šablony II“ (viz orig. zápisu).
b) RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773312 a ředitelem školy PaedDr. Václavem Hančem, Ph.D.v rámci projektu OP VVV „Výzva č. 02_18_063 - Šablony II".

 

213/9/2019

Dodatek č. 4 GLOBDATA, Smlouva Sejf, Nařízení parkování

RM schvaluje:
a) uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou GLOBDATA, a.s., se sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČO: 056 42 361 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření Smlouvy o využívání systému elektronických peněz Sejf s firmou GLOBDATA, a.s., se sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČO: 056 42 361 (viz příloha orig. zápisu)
c) Nařízení č. 1/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (viz příloha orig. zápisu).

 

214/9/2019

Snížení nájemného – Sovova 53/4, byt č. 6

RM schvaluje snížení nájemného panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem Sovova 53/4, Litoměřice, o 20% od 1.5.2019.

 

215/9/2019

Snížení nájemného – Dlouhá 195/49

RM schvaluje snížení nájemného panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Dlouhá 195/49, Litoměřice o 20% od 1.4.2019.

 

216/9/2019

Propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrada o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrady o výměře cca 350m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, k účelu umístění zahrady, za pachtovné v roční výši 1750 Kč.


217/9/2019

Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2019

RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

218/9/2019

Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Harmonický ostrov – naše radost“ dne 25.05.2019

RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém pro Kinoklub Ostrov, z.s., Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice (IČO: 68954310) za účelem uspořádání akce „Harmonický ostrov – naše radost“ dne 25.05.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

219/9/2019

Záměr zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku parc.č. 3864/1, zahrada ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 3864/43, 3864/45, 3864/47 v k.ú. Litoměřice, formou Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene, uzavřené panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha, za jednorázovou úhradu ve výši 30.000 Kč + DPH. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k parc. 3864/1 v k.ú. Litoměřice je předložení odsouhlasené PD k umístění vjezdu od městského architekta a správce komunikací a geometrický plán

220/9/2019

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

221/9/2019

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 471 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností Destinační agentura České středohoří, o.p.s., se sídlem Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853, zastoupenou ředitelem Luďkem Jirmanem. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

222/9/2019

Schválení aktualizované metodiky Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů

RM revokuje usnesení č. 687/26/2013 ze dne 17.12.2013 a schvaluje aktualizovanou metodiku Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů dle přiloženého materiálu „Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů “ (viz příloha orig. zápisu).

 

223/9/2019

Dodatek ke smlouvě se spol. T-Mobile Czech Republic a.s. - pevné hlasové služby

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 45141161 s T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

 

Lukas Wünsch
2.místostarosta

Vyhotoveno dne 15.4.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu