ZASTUPITELSTVO MĚSTA

zápisy z jednání výborů

Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM ze dne 12.4.2021

 

Zápis

z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 12.04.2021 od 17:00 hod. online a v kanceláři tajemníka

na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

 

Přítomni:
Mgr. Jiří Adámek, předseda připojen online
Ing. Jan Fišera připojen online
Jiří Skřivánek připojen online
Radek Voženílek připojen online
Roman Kozák připojen online (připojil se později v 17,10 hod.)
Jaroslav Růžička připojen online

Omluveni:

Aleš Stibal řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš připojen online

Program:
1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
3. Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM
4. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 10. května 2021 od 17:00 hod. (vč. možnosti online)
5. Rozdělení prací: Kontrola ZM a RM
6. Informace o členství ve výběrových komisích
7. Podnět občana
8. Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)
 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu