ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. usnesení z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.10.2010

 

USNESENÍ

z 9. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.10. 2010 od 15:30h.

v Modrém salónku v Domě kultury v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2820

Počet přítomných členů ZM:     15

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 10.12.2002 mezi SVS, a.s. Teplice a obcemi Litoměřice, Křešice, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje starostu města k jeho podpisu.

2.         prodej sochy J.V.Stalina nejvyšší nabídce (možný je prodej jako uměleckého artefaktu či jako prodej kovu do sběrných surovin dle případného zájmu), pokud to bude v souladu se zákonem o autorských právech.

3.            bezúplatný převod pozemku p.č. 4025/75 (ostatní plocha) o výměře 889mv k.ú. Litoměřice od  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

4.            bezúplatný převod pozemku p.č. 2719/9 (ostatní plocha) o výměře 272m2 v k.ú. Litoměřice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

5.         prodej bytu č. 4 v ul. Raisova 1920/1, Litoměřice o velikosti 46,12 m2, za cenu 195.856,- Kč, stávajícímu nájemníkovi.

6.         podání žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce pro rok 2011 vč.schválení spoluúčasti Města Litoměřice na dotaci ve výši 107.642,- Kč.

Jiří Landa                                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu