RADA MĚSTA

usnesení rady města

7. zasedání rady 5. dubna 2001

USNESENÍ
ze 7. jednání rady města, které se konalo dne 5. dubna 2001 od 13,45 hod. v objektu příspěvkové organizace Technických služeb Litoměřice

Přítomno: 7 členů rady města

Rada města projednala a

I. schvaluje:

1. poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtové rezervy pro členy oddílu basketbalu na reprezentaci na Mistrovství republiky v košíkové pro žáky do 11 let

2. realizaci stavebních úprav v prvním patře kuchyně restaurace Babylon a vybudování kanceláře v prostorách vinárny Babylon na náklady nájemce

3. rozšíření nájemní smlouvy na nebytový prostor v 2.NP na Mírovém náměstí 18/10,  Litoměřice s paní Olgou Chocholovou, bytem Siefertova ul. 12, Litoměřice a paní Bittnerovou, bytem Družstevní ul. 36, Litoměřice. Nebytový prostor bude nadále užíván jako úpravna a šití oděvů. Cena pronájmu 600,-Kč/m2/rok. 4. výměnu bytů a to tak, že p. Pětík Petr se nastěhuje do bytu č. 23 v ul. U kapličky 445/6, Litoměřice a pí. Hájková Alexandra se nastěhuje do bytu č. 12 v ul. M.Majerové 1828/17, Litoměřice

5. výměnu bytů a to tak, že pí Vodičková Lenka se nastěhuje do bytu ve Škroupově ul. 8, Litoměřice a pí Šarlota Siváková se nastěhuje do bytu č.12 v ul. E. Krásnohorské, 
Litoměřice. Podmínkou výměny je schválení vlastníkem domu ve Škroupově ulici /Agentura REPRE/

6. přidělení bytu I. kategorie 1+1, Mírové nám. 42/20, Ltm panu Mgr. Františku Stiborovi za podmínky, že byt v ul. Stránského 35 bude vrácen. Dispoziční právo obsazovat tento byt má Okresní státní zastupitelství, Litoměřice za předběžného souhlasu rady města.

7. přidělení bytů v ul. Liškova 64, byt I. kategorie, 2+0 o výměře 35 m2, Litoměřice a ul. Pa-lachova 26, byt I. kategorie, 1+0 o výměře 42 m2, Litoměřice pro MěN Litoměřice jako náhradu za demolici bývalé márnice v ul. Zahradnická

8. složení výběrové komise a seznam oslovených firem pro akci "Rekonstrukce střechy, 
Sovova ul. 4, Litoměřice:
Výběrová komise: p. Antonín Terber
paní Věra Šlegrová
ing. Karel Fogl
p. Eduard Hamele
ing. Jitka Jindrová
Sekretář: Eva Březinová

Oslovené firmy: HETSTAV s.r.o. Velká Krajská 1, Litoměřice
Stavební firma Hlaváček Tomáš, Dómské nám.12, Litoměřice
Klempířství Šimáček, Velká Dominikánská 39, Litoměřice

9. pronájem pozemků p. č. 569/6, 571/2,5 71/3, 571/34, 571/5 a 567 v k.ú. Litoměřice (dle oddělovacího geometrického plánu č. 2417 - 466/2000 ) na dobu určitou do 31. prosince 2020, jako dodatek k nájemní smlouvě ze dne 28. 9. 1998 - Sdružení pro založení a podporu Hospice Litoměřice, za dohodnutou částku nájemného ve výši 1,-- Kč/rok

10. návrh dodatku ke Smlouvě o provádění prací na úseku údržby a čistoty města a ploch veřejné zeleně v Litoměřicích ze dne 1.4.2000 (viz příloha orig. zápisu)

11. předložený ceník za pronájem hrobového místa a služeb s nájmem spojených na Městském hřbitově v Litoměřicích s platností od 1. 4. 2001(viz. příloha orig. zápisu)

12. vypracování ideového záměru na využití prostor areálu "Vodní cvičiště", z hlediska potřeb TSM Litoměřice ve spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ Litoměřice. Dále RM schvaluje demontáž a likvidaci staré nepoužívané betonárky SB 20.1 v uvedeném areálu.

II. stanovuje:

1. pohyblivou složku platu průvodce ve výši 65% z vybraného vstupného za jím provedené osoby v daném měsíci

III. revokuje:

1. své usnesení č.1/2 ze dne 23. ledna 2001 o přidělení náhradního bytu Tomeszovým, s poukazem na skutečnost, že se RM ohlásil vážný zájemce o koupi nemovitosti č.p. 257 na Lodním nám., Litoměřice. (Jednání se osobně zúčastnil p. Kora, aby vysvětlil svůj záměr.)

IV. bere na vědomí:

1. podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na základě zjištěných skutečností. Podání je v současné době šetřeno orgány Policie ČR v Litoměřicích.

ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu