RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 14.12.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14. 12. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

598/24/2020
Technické služby města Litoměřice – Upravený rozpočet 2020, návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2023
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2020 a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2023 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

599/24/2020
Nemocnice Litoměřice, a.s. - oček. plnění rozpočtu 2020, návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022–2023
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2020 (viz. příloha orig. zápisu).
b) Rada města Litoměřice schvaluje rozpočet společnosti na rok 2021 (viz. příloha orig. zápisu).
c) Rada města Litoměřice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2022–2023 (viz. příloha orig. zápisu).
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

600/24/2020
1. Geotermální Litoměřice, a.s. - oček. plnění rozpočtu 2020, návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědob. výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2020 (viz. příloha orig. zápisu).
b) Rada města Litoměřice schvaluje rozpočet společnosti na rok 2021 (viz. příloha orig. zápisu).
c) Rada města Litoměřice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2022–2023 (viz. příloha orig. zápisu).
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře 1. Geotermální Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

601/24/2020
Schválení dodatku k nájemní smlouvě s B. Braun Avitum s.r.o.
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19.06.2015 uzavřené se společností B. Braun Avitum s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha, IČO: 61856827 (Dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

602/24/2020
Hospodaření PO Technické služby města Litoměřice
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice IČO: 080128
Na Kocandě 22 na rok 2020.
b) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice IČO: 080128, Na Kocandě 22
na rok 2020
c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice IČO: 080128
Na Kocandě 22 na rok 2020
d) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice IČO: 080128, Na Kocandě 22
na rok 2020.

 

603/24/2020
Pověření společnosti ADaKa s.r.o., Ústí nad Labem k provedení ověření účetní závěrky 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje / určuje společnost ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 254 54 510 k provedení ověření účetní závěrky 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

604/24/2020
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

605/24/2020
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021
RM schvaluje podmínky pro Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení - Program podpory přílohou orig. zápisu.

 

606/24/2020
Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2021
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2021 (viz. příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

607/24/2020
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021
RM schvaluje stanovení podmínek dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.

 

608/24/2020
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2020/2021 ve výši 1 500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

609/24/2020
Dodatek č. 1 k VPS – Český kynologický svaz ZKO Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 085/2020 uzavřené dne 15. 4. 2020 mezi Českým kynologickým svazem ZKO Litoměřice - 533, Zahradnická 384/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 68 255 a městem Litoměřice (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

610/24/2020
Dodatek č. 2 k VPS – Cantica Bohemica, z.s. - Podzimní sborové dny 2020
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/106/2020 ze dne 1. 6. 2020 mezi Cantica Bohemica, z.s., se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

611/24/2020
Rozpočet 2020, 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 - příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice
a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 e) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

f) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

g) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

h) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

i) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu). RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

j) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

k) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

l) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

m) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu). RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

612/24/2020
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

613/24/2020
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

614/24/2020
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2020
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

615/24/2020
Žádost zřizovatele o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od pana V. F., rodiče žáka školy, na podporu výuky (pořízení pomůcek) a uskutečnění školních výletů a akcí třídy 3.B.

 

616/24/2020
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2020 - MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje:
a) provedení technického zhodnocení budovy č.p. 53 - Kino Máj a vyjadřuje souhlas s odepisováním dle zařazení v VI. Odpisové skupině CZ-CC 12.61.49 do nákladů příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141

b) změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

617/24/2020
Smlouva o výpůjčce movitých věcí – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

618/24/2020
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2020 - MŠ Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081(viz příloha orig. zápisu).

 

619/24/2020
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2020 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

620/24/2020
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2020 - CŠJ Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

621/24/2020
Odpis nedobytné pohledávky – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Litoměřice odpis pohledávky z projektu "Digitální věk ve školách“ CZ1.07/1.3.00/51.0043" ve výši 23,554 Kč za společností Q PRO 7 a.s., v likvidaci, Praha 3, Žižkov, Roháčova 188/37, a to z důvodu její nedobytnosti.

 

622/24/2020
Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
a) RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2020 pro PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2020 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

623/24/2020
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

624/24/2020
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021
RM schvaluje:
a) dotační program "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021" (viz příloha č.1 orig. zápisu)
b) vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu)
RM ukládá odboru SVaZ vyhlášení dotačního programu na webu města Litoměřice od 1.1.2021

 

625/24/2020
Analýza zdravotního stavu obyvatel ORP Litoměřice
RM bere na vědomí dokument Analýza zdravotního stavu a potvrzuje, že uvedený dokument nebyl ve stejném rozsahu hrazen z jiných finančních nástrojů EU či jiných veřejných zdrojů. Výstupy bude město využívat nejméně do 30.06.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

626/24/2020
Rozpočet 2020, 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022-2023 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022–2023 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

627/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Jxxxx Nxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 11.068 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

628/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Pxxxx Kxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 35.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

629/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Ing. Txxxx Gxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 20.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

630/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Ing. Arch. Vxxxxx Pxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

631/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Paní MUDr. Exx Nxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 41.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

632/24/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Paní Mxxxxx Sxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

633/24/2020
VZ/044/2020 s názvem „Litoměřice, Na Vinici (bývalá kasárna) - vodovodní řad“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/044/2020 s názvem „Litoměřice, Na Vinici (bývalá kasárna) - vodovodní řad“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO 28731492 (viz příloha orig. zápisu)

 

634/24/2020
Schválení smlouvy o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice se společností Česká společnost přátel zvířat, z.s., Řepnice 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 49280091 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

635/24/2020
Úprava výše pachtovného sjednaného ve Smlouvě o pachtu č. 9170000396 ze dne 3.9.2020
RM schvaluje odpuštění pachtovného ve výši 1.980 Kč, vážícího se ke Smlouvě o pachtu č. 9170000396 ze dne 3.9.2020 za užívání pozemku parc. č. 2651 v k.ú. Litoměřice, za období od 3.9.2020 do 31.12.2020, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.
RM schvaluje úpravu výše ročního pachtovného na částku 2.968 Kč pro rok 2021, vážícího se ke Smlouvě o pachtu č. 9170000396 ze dne 3.9.2020 za užívání pozemku parc. č. 2651 v k.ú. Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.

 

636/24/2020
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro pana xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, na částku 39.444 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

637/24/2020
Zrušení prodeje veřejnou nabídkou na prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a parc. č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v obci a k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zrušení prodeje veřejnou nabídkou ze dne 23.11.2020 na prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a parc. č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v obci a k.ú. Litoměřice.

 

638/24/2020
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ulici 5. května v Litoměřicích a schválení prominutí nájemného
RM schvaluje paní Jxxxxx Kxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 175,06 m2, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2020. Současně RM schvaluje nájemci prominutí plateb nájemného ve výši 20 % (tj. 16.339 Kč) za měsíce březen, duben, květen a říjen 2020.

 

639/24/2020
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti ArrowCredit s.r.o., se sídlem Želetická 1990/5c, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25437241, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 131 m2, který se nachází v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2020.

 

640/24/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
a) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností COGISTAV s.r.o., se sídlem Mlékojedy 103, 412 01 Mlékojedy, IČO: 01506609. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
b) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Zxxxxxx Oxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
c) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Hxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

641/24/2020
Výpůjčka části pozemků parc. č. 614/1, parc. č. 1247/1 a parc. č. 1232/60 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 614/1 o výměře cca 1315 m2, část pozemku parc. č. 1247/1 o výměře cca 352 m2 a část pozemku parc. č. 1232/60 o výměře cca 1274 m2 vše v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 43225675, za účelem uspořádání 1. ročníku předvánočního cyklokrosu dne 20.12.2020.

 

642/24/2020
Schválení uzavření dodatku smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí a v budově č.p. 172 v ul. Dlouhá v Litoměřicích – Oblastní muzeum v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 nájemní smlouvy, uzavřené dne 31.12.2014 s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173/5, Litoměřice–Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635, za účelem pronájmu prostoru v budově č.p. 171, stojící na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí a prostoru v budově č.p. 172, stojící na pozemku parc.č. 235 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích (viz příloha originálního zápisu).

 

643/24/2020
Schválení uzavření dodatku smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích – INTCORP s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy, uzavřené dne 18.12.2014 se společností INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246, za účelem pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 171, stojící na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz příloha originálního zápisu).

 

644/24/2020
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

645/24/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 175,06 m2, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

646/24/2020
Úprava Nájemní smlouvy ze dne 17.1.2018 (veřejné prostranství – Kocanda)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s dohodou o vypořádání bezdůvodného obohacení ze dne 17.1.2018 uzavřené s panem Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice; dodatek upravuje výši ročního nájemného za užívání pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a část parc.č. 830/1 o celkové výměře 341 m2 v k.ú. Litoměřice vždy na maximální cenu stanovenou každoročně výměrem Ministerstva financí a dorovnává doplatek nájemného za rok 2020 dle výměru MF č. 01/2020 ve výši 1023 Kč ( Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu)

 

647/24/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti zařízení veřejného osvětlení k části pozemku parc.č. 1268/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav zařízení veřejného osvětlení k tíži části pozemku parc.č. 1268/3 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Ústeckého kraje, IČO:70892156, zastoupeného Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, IČO: 00080834 podle GP 4300-79/2015, ve prospěch Města Litoměřice. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

648/24/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4856-43/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 977 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

649/24/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2479/1, 2483/1, 2490/24, 2490/27, 2490/28, 5251/71, 5254/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2479/1, 2483/1, 2490/24, 2490/27, 2490/28, 5251/71, 5254/2 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4869-204/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 14.630 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

650/24/2020
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1030/10, Litoměřice
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu tří měsíců, tedy od 1.1.2021 do 31.3.2021 pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Další prodloužení bude možné pouze za předpokladu, že po tyto měsíce bude hrazeno aktuální nájemné včetné záloh na služby.

 

651/24/2020
Pronájem městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, o výměře 82,01 m2 (2+1) paní/panu Rxxxxxx Hxxxxxnar. XX.XX.XXXX, Brňany a Axxxxx Txxxx, nar. XX.XX.XXXX, Radovesice. Výše nájemného činí 85 Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

652/24/2020
Pronájem městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 86,34 m2 (3+1) paní/panu Lxxxx Pxxxxxxx. nar. XX.XX.XXXX, Litoměřice. Výše nájemného činí 95 Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

653/24/2020
Snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ve vztahu k nástupu druhé vlny koronavirové pandemie
RM schvaluje slevu na nájemném až do výše 30 % za měsíc červenec až září letošního roku, tj za 3. Q. 2020 nájemcům městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán či významně omezen prodej zboží a služeb v těchto provozovnách. Tato sleva bude poskytována na základě individuálních žádostí stávajících nájemců a o její výši rozhodne RM. Žádosti na poskytnutí slevy nájemného je nutné podat do 31.01.2021. Podrobnosti k nové verzi výzva 2 programu COVID – Nájemné jsou zveřejněny na webu www.mpo.cz.

 

654/24/2020
Schválení vzoru Dohody o užívání dobíjecích stanic pro elektromobily či elektrokola nacházející se na území města Litoměřice
RM schvaluje vzor Dohody o užívány dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola nacházející se na území města Litoměřice.

 

655/24/2020
Schválení smlouvy o podpoře projektu RINGEN - 1. Geotermální Litoměřice, a.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podpoře projektu RINGEN s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy se sídlem Albertov 2038/6, Praha 2, PSČ 128 00 IČO: 00216208.

 

656/24/2020
Pověření k vedení organizační složky SMART CITY Litoměřice
RM pověřuje Ing. Moniku Čapkovou, projektovou a office manažerku, vedením organizační složky města SMART CITY Litoměřice s účinností od 14.12.2020.

 

657/24/2020
Dotační program a MA21 Zdravého města Litoměřice pro rok 2021
RM schvaluje:
a) pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2021.

 

658/24/2020
Projednání upozornění předsedy dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s. dle ust. § 452 odst.1 zákona o obchodních korporacích
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
RM bere na vědomí upozornění předsedy dozorčí rady MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, na skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence (upozornění viz příloha orig. zápisu).
RM vyslovuje souhlas, aby předseda dozorčí rady MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, působil jako člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady ze dne 17.11.2020 doručeném společnosti (upozornění viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

659/24/2020
Schválení dohody o ukončení mandátní smlouvy s PO TSM
RM schvaluje Dohodu o ukončení mandátní smlouvy ze dne 01.08.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, a to ke dni 31.12.2020 (Dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

660/24/2020
Schválení výpovědi smlouvy se společností GLOBDATA a.s.
RM schvaluje podání výpovědi společnosti GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361, a to Smlouvy o poskytování služeb ze dne 21.02.2014, ve znění Dodatků č. 1 až 4 (viz příloha orig. zápisu).

 

661/24/2020
Schválení Nařízení RM č. 1/2020 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2020 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy s účinností od 01.01.2021 (viz. příloha orig. zápisu).

 

662/24/2020
Schválení Směrnice Rady města Litoměřice č. 3/2020 pro PO TSM
RM schvaluje Směrnici č. 3/2020 o specifikaci hlavních činností příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

663/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 363 (viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá ředitelce organizace Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 467 73 363, Mgr. Blance Ježkové, provést neprodleně nápravné opatření vztahující se k registru smluv vyplývající z veřejnosprávní kontroly č.j. MULTM/0066485/20/ÚKIA/ŠPě.

 

664/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO Masarykova ZŠ Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 436 (viz příloha orig. zápisu).

 

665/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO Knihovna KHM Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

666/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165. (viz příloha orig. zápisu).

 

667/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO Základní umělecká škola, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 10 (viz příloha orig. zápisu).

 

668/24/2020
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 312 (viz příloha orig. zápisu).

 

669/24/2020
Aktualizace informace o neukončených soudních sporech Nemocnice Litoměřice, a.s., k 11.12. 2020
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí aktualizaci informace o neukončených soudních sporech Nemocnice Litoměřice, a.s., k 11.12.2020.
b) Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci dalšího vedení sporu v případě podané žaloby žalující strany, zastoupené advokátní kanceláří KLB Legal, s.r.o., kdy jde o žalobu o odškodnění újmy na zdraví a jiné nemajetkové újmy včetně duševních útrap, řešit tento spor soudní cestou.
c) Rada města Litoměřice ukládá představenstvu společnosti řešit spor v případě podané žaloby žalující strany, zastoupené advokátní kanceláří KLB Legal, s.r.o., kdy jde o žalobu o odškodnění újmy na zdraví a jiné nemajetkové újmy včetně duševních útrap, soudní cestou.
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

670/24/2020
Obce Žalhostice a Rochov – Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
RM schvaluje:
a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Žalhostice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Rochov, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

671/24/2020
Schválení uzavření smluv se společností MPLA, s.r.o. na zřízení a provozování systému pro placení parkovného
a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA a související Smlouvy o zřízení a provozování centrálního systému, systému pro rezidentní parkování a supervision aplikace pro kontrolu úhrady parkovného, se společností MPLA, s.r.o., Slezská 2310/115, Praha 3, 130 00 Praha 3, IČO: 24852333 (viz přílohy orig. zápisu).
b) RM bere na vědomí Předsmluvní informace společnosti MPLA, s.r.o. a seznam oprávněných osob (viz přílohy orig. zápisu).

 


Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 16.12.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu