RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.8.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23. 8. 2021

od 13:00hodin v kanceláři starosty města

 

389/18/2021

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2021 - Technické služby města Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Technické služby města Litoměřice, IČO:00080128, se sídlem Technická 2335/1, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

390/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

391/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.20201 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, B. Němcové 2, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

392/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - Masarykova ZŠ

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

393/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

394/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

395/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

396/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - Mateřská škola Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO:72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

397/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

398/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - DDM Rozmarýn

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO:62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

399/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

400/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

401/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - MKZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem 412 01 Litoměřice - Předměstí, Na Valech 2028, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

402/18/2021

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2021 - MSZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2021 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

403/18/2021

Změna čerpání rezervního fondu – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2021 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

404/18/2021

Schválení použití fin. prostředků z rezervního fondu – CŠJ Litoměřice

RM schvaluje použití rezervního fondu PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 k úhradě nákladů na pořízení vybavení a vstupních nákladů souvisejících s převzetím původní školní vývařovny/výdejny v objektu města v ul. Sovova 480/2, Litoměřice za účelem zřízení výdejny školního stravování a stravování pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti PO CŠJ Litoměřice, a to v celkové ve výši 164.500 Kč (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2021 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí úpravu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

405/18/2021

Zřízení výdejny CŠJ Litoměřice - objekt Sovova

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litoměřice a Centrální školní jídelnou Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za účelem provozu nové výdejny školního stravování a poskytování stravovacích služeb pro třetí osoby a organizace na adrese Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP k nahlášení výše uvedené změny na Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

406/18/2021

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2021/2022.

 

407/18/2021

Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

408/18/2021

Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

409/18/2021

Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 416/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

410/18/2021

Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

411/18/2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce - MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí uzavřené dne 8. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

412/18/2021

Schválení návrhu platového zařazení

RM schvaluje návrh na platové zařazení ředitelky Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích Mgr. Ing. Martiny Vondrákové, ředitelky MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace Bc. Michaely Mokré a ředitele CŠJ Litoměřice Martina Mudry (viz příloha orig. zápisu).

 

413/18/2021

Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP

RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

414/18/2021

Schválení podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

 

415/18/2021

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 903/3 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 903/3, trvalý travní porost o výměře cca 270 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání pozemku ve výši 4.050 Kč.

 

416/18/2021

Schválení adresného vypůjčení části pozemku parc. č. 2721/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje adresné vypůjčení části pozemku parc. č. 2721/2 v k.ú. Litoměřice, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, bez možnosti oplocení, pro Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234 k zajištění technického zázemí.

 

417/18/2021

Pronájem částí pozemků parc. č. 3003/1 a parc. č. 1755/2, oba v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 3003/1 o výměře cca 2 m2, ostatní plocha a parc. č. 1755/2 o výměře cca 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Litoměřice pro Zásilkovnu s.r.o., Praha 9, Libeň, Lihovarská 1060/12, IČO: 28408306 za účelem umístění Z-BOXů s betonovým podstavcem jako výdejní místa pro zásilkový prodej na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za roční nájemné ve výši 4.000 Kč plus DPH.

 

418/18/2021

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2897/13, 4008/1 k.ú. Litoměřice (590)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 2897/13 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4820-26/2021 a služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4995-71/2021, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4008/5 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.024 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci, manželé Jxxxxxxx Kxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice a Nxxx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 407 45 Kytlice.

 

419/18/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,50 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Hxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.


420/18/2021

Souhlas pronajímatele s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ulici 5. května v Litoměřicích

RM vydává panu Pxxxx Nxxxxx Txxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, souhlas pronajímatele s uzavřením smluvního vztahu na podnájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích. Cena nájemného za podnájem prostoru sloužícího podnikání nesmí přesáhnout výši nájemného za pronájem prostoru dle nájemní smlouvy, tj.1.400 Kč/m2/rok.

 

421/18/2021

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích, uzavřené se společností gelatoleonardo s.r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy, uzavřené dne 24.02.2021 se společností gelatoleonardo s.r.o., se sídlem Odboje 1768/55, Předměstí, 412 01 Litoměřice, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 175,06 m2, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ul. 5. května v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

422/18/2021

Aktualizace smlouvy o poskytování služeb v budově č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice, Tyršovo náměstí Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu budovy č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalého městského pivovaru na Tyršově náměstí v Litoměřicích, se společností Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem Tyršovo náměstí 282/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 07084188. Dodatkem č. 2 se upravuje výše záloh na služby (viz příloha orig. zápisu).

 

423/18/2021

Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 6. ročníku KROKUDY dne 04.09.2021

RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu Jxxxxxxxx Sxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 6. ročníku KROKUDY dne 04.09.2021.

Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

424/18/2021

Žádost o odpuštění navýšení nájemného o inflaci na nájem pivovaru bez technologického vybavení a provozního vybavení

RM neschvaluje odpuštění navýšení nájemného o inflaci zakotvené ve Smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení se společností Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem: Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3, IČO: 07084188, DIČ: CZ07084188.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 24.8.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu