RADA MĚSTA

usnesení rady města

15 zasedání rady 26.7.2001

U S N E S E N Í

z  15. jednání rady města, které se konalo dne 26. července 2001 od 13,35 hod.

                                                       v kanceláři starosty                                        

Přítomno:     8  členů rady města

 

Městská rada projednala a

 

I.         schvaluje:

 1.        rozšíření pracovních míst na odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 2 pracovníky

/ 1x pracovník na úsek samosprávy – na činnost sociálně právní ochrany dětí; 1 x

pracovník na úsek přenesené působnosti výkonu státní správy – vyplácení sociálních

dávek/

2.         doplnění usnesení MR ze dne 4.11.1997, bod 21/24 o dodatek:

            „ Pro dojíždějící děti, které navštěvují speciální třídy 12. MŠ, neplatí usnesení MR

ze dne 4.11.1997 bod 21/24, kdy MR rozhodla o úhradě 75 %  neinvestičních nákladů

za dojíždějící děti a kdy tento poplatek vybíral odbor ŠKaS.“  Neinvestiční náklady

za pobyt v MŠ jsou hrazeny v rámci úkolu RM 1/14 z 12.7.2001 a vybírá je Centrum

Srdíčko.

3.         pronájem pozemků dle odděl. geometrického plánu 2486-263/2000 o celkové výměře

pozemků 21.040 mpro sportovní účely a zařízení cestovního ruchu na dobu

určitou 30-ti let za 1,- Kč/rok pro TJ Slavoj Litoměřice s podmínkou doplnění nájemní

smlouvy  v § 6 odst. 2 o slova „včetně porostů na nich.“

4.         výměnu bytů mezi Jiřím Bzdilem, Kosmonautů 2019/10, Litoměřice (o velikosti 2+0)

a Vladislavou Mihalincovou, Kosmonautů 2019/10, Litoměřice (o velikosti 3+1)

po zaplacení dlužné částky p. Jiřím Bzdilem ve výši 5.012,- Kč

5.         výměnu bytů mezi Danou Schwerhartovou, Kosmonautů 2018/2, Litoměřice (o veli-

kosti 3+1) a Martinou Trojanovou, Liškova 170/64, Litoměřice (o velikosti 1+1)

6.         výměnu bytu Zlatuše Oudové, Alšova 23/19, Litoměřice (byt č. 10 o velikosti (1+1)

za byt Mrázova 986/29, Litoměřice (o velikosti 2+1) po zemřelém p. J. Jeřábkovi

7.         vyplatit přeplatek nájemného u bytů Mgr. Martina Vícha (ve výši 4.782,- Kč) a

Mgr. Jindřicha Sýkory (ve výši 19.248,- Kč) v ul. Svatojiřská 30/596, Litoměřice

II.        neschvaluje:

1.         pronájem pozemku p.č. 2727 pro výstavbu 2 tenisových kurtů pro TJ Slavoj Litoměřice

    

III.      konstatuje:  

1.         že s ohledem na schválený územní plán, není kompetentní rozhodnout o pronájmu

pozemku p. č. 2727

     

IV.       bere na vědomí:

1.         přehled delegovaných pravomocí na odbor SMMaBH ke stavebním a jiným

investičním akcím za období 1. – 6. 2001 seznam viz. příloha orig. zápisu)

 2.        seznam míst v historické části města, která vytipoval odbor životního prostředí

pro výsadbu stromů a pověřuje odbor ŽP, aby na základě svého uvážení (a dispoziční

výše finančních prostředků ) začal osazovat zelení vytipovaná místa

3.         nabídku od Města Štramberka na odkup prioritních akcií České spořitelny a.s. a

přenechá rozhodnutí na ZM 23.8.2001. Starosta bude dopisem informovat Město

Štramberk o termínu jednání ZM

 

 

 

.................................                                      ...................................

                        ing. Margita Kadeřábková                               p. Jiří Landa

                        zástupkyně starosty                                         starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu