RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 30.4.2015

USNESENÍ

VÝPIS

15. jednání Rady města Litoměřic
konané dne 30. 4. 2015 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města


Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 15. jednání projednala pod usnesením č.:

 

368/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZUŠ
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní umělecká škola Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 271.265,72 Kč a zároveň schvaluje převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 250.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní umělecká škola Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

369/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO CŠJ
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 577 993,- Kč, do fondu odměn ve výši 300 000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti PO Centrální školní jídelny, Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

370/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Knihovna K.H.Máchy
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 130 040,87 Kč
a fondu odměn ve výši 25 000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

371/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZŠ Na Valech
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 85 905,09 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

372/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZŠ B. Němcové
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 117 339,21 Kč
a fondu odměn ve výši 40 000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2. (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

373/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Masarykova ZŠ
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Masarykova základní škola Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 23 563,17 Kč a do fondu odměn ve výši 14 778 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Masarykova základní škola Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

374/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZŠ U Stadionu 4
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 113 288,24Kč a fondu odměn ve výši 25 000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

375/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZŠ Havlíčkova
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 do rezervního fondu ve výši 20 768,04 Kč a fondu odměn ve výši 12 000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a účetní závěrku PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

376/15/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO ZŠ Ladova
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 122 343,32 Kč a fondu odměn ve výši 15 000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

377/15/2015
Revokace usnesení č. 329/14/2015 ze dne 16. 4. 2015 a schválení účetní závěrky r. 2014 PO Centrum pro zdrav. postiž. děti a mládež SRDÍČKO
RM revokuje své usnesení č. 329/14/2015 ze dne 16. 4. 2015 a schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 23.372,29 Kč a fondu odměn ve výši 5.843,00 Kč PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

378/15/2015
Žádost o prominutí nájemného za prostory v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje Příspěvkové organizaci Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 prominutí nájemného za prostory v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích dne 10. 6. 2015 od 9.00 do 11.00 hodin z důvodu uspořádání akce na podporu čtenářské gramotnosti u dětí „Knížka pro prvňáčka".

 

379/15/2015
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

380/15/2015
Dohoda o ukončení pachtu Hradní vinárny v Hradu Litoměřice
RM bere na vědomí uzavření Dohody o ukončení smlouvy o pachtu ze dne 01.04.2014 na pacht prostor Hradní vinárny v Hradu Litoměřice uzavřené mezi Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice IČ: 72019018 a Kateřinou Fiebrovou, Teplická 1681/11, 412 01 Litoměřice, IČ: 86770136 (viz příloha orig.zápisu).

 

381/15/2015
Výzva k podání nabídky a složení hodnotící komise – pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad Litoměřice"
RM schvaluje:
a) znění výzvy k podání nabídky na pacht nebytových prostor v budově Hradu Litoměřice s názvem „Pacht nebytových prostor k zajištění provozu Vinárny v budově Hradu Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).
b) složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig. zápisu).

 

382/15/2015
Poskytnutí dotace DMC REVOLUTION o.s., Litoměřice na ME v hip hopu
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace (startovné, dopravné, ubytování) ve výši 10.000 Kč DMC REVOLUTION o. s., IČO: 26560534, A. Muchy 415/21, Litoměřice na Mistrovství Evropy v hip hopu, které se bude konat ve dnech 12. – 16. 5. 2015 v Holandsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

383/15/2015
Poskytnutí dotace na podporu přípravy na MČR v jezdeckém sportu – parkurové skákání
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace (startovné, dopravné) ve výši 5.000 Kč paní Ing. L.S. bytem Litoměřice pro dceru V.S. u na podporu přípravy na MČR v jezdeckém sportu - parkurové skákání a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

384/15/2015
Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO ZUŠ Litoměřice
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO 46773410 (viz orig. příloha zápisu).

 

385/15/2015
Schválení změny Organizačního řádu – PO ZUŚ Litoměřice
RM schvaluje Organizační řád PO Základní umělecké školy Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO 46773410, s platností od 15. 4. 2015 (viz orig. příloha zápisu).

 

386/15/2015
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2015 s názvem „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS"
RM rozhodla o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2015 „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS".

 

387/15/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/017/2015 s názvem „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS"
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS" (viz příloha orig. zápisu).

 

388/15/2015
Smlouva o výpůjčce movitého majetku DDM Rozmarýn
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitého majetku – zázemí Dětského dopravního hřiště - s Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvkovou organizací, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).

 

389/15/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP - Gotické dvojče - oprava schodiště
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP – Gotické dvojče – oprava schodiště ve výši 50tis Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

390/15/2015
Schválení snížení nájemného – outdoor akzent, s.r.o.
RM schvaluje snížení nájemného firmě otdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4 ve výši 7.500,- Kč za umístění billboardu u Penny marketu v Litoměřicích z důvodu rekonstrukce autobusového nádraží v době od dubna do září 2015.

 

391/15/2015
Zábor veřejného prostranství – Policie ČR
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství policie ÚK, územní odbor Litoměřice, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání 9. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému dne 12. 6. 2015.

 

392/15/2015
Zábor veřejného prostranství – Centrum cestovního ruchu
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí a parkoviště za Domem kultury pro Centrum cestovního ruchu, p. o., Mírové nám. 16/8a, Litoměřice za účelem parkování účastníků akce Litoměřicích hrozen 2015 dne 5. - 6. 6. 2015.

 

393/15/2015
Smlouva o obstarávání díla – Rákosníčkovo hřiště
RM schvaluje uzavření smlouvy o obstarávání díla „Rákosníčkovo hřiště" se společností Lidl Česká republika, v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, IČO: 26178541 (viz příloha orig. zápisu).

 

394/15/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce"
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veř. zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce" uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881 (viz příloha orig. zápisu).

 

395/15/2015
Zpráva o procesu komunitního plánování sociálních služeb za rok 2014
RM bere na vědomí Zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

396/15/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v kongresovém sále Hradu Litoměřice dne 14. 5. 2015 - konání odborného semináře pro zastupitele města Litoměřice a dalších municipalit
RM schvaluje prominutí nájemného vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 14. 5. 2015 z důvodu konání odborného semináře pro zastupitele a úředníky města Litoměřice a dalších municipalit.

 

397/15/2015
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/006/2015 s názvem „Dálková měřidla a pasportizace budov majetku města" a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dálková měřidla a pasportizace budov majetku města" společnost PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, Praha 4, IČ: 27172392 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

 

398/15/2015
Schválení uzavření dodatku č.1 ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PREALIZACI PROJEKTU „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ" ze dne 17.10.2013 (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" ze dne 17.10.2013 (viz příloha orig. zápisu).

 

399/15/2015
Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy, Nezvalova 21
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 39,40 m² (1+1), v ul. Nezvalova 1821/21 v Litoměřicích s panem K.K.M. Nájemní smlouva se uzavírá od 1. 5. 2015 do 31.10.2015.

 

400/15/2015
Výpůjčka části pozemku parc.č. 1591/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu zajištění zpevněného bezbariérového přístupu k č.p.1663
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 1591/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10m2 v k. ú. Litoměřice na dobu určitou 10 let z důvodu zajištění zpevněného bezbariérového přístupu k bytovému domu č. p. 1663 pro vozíčkáře za podmínky umístění zámkové dlažby v místě vjezdu.

 

401/15/2015
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady
a) RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 3408/2 o výměře cca 115 m2 v k. ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady.
b) RM ukládá OSNMM zveřejnit volný pozemek parc. č. 3408/2 v k. ú. Litoměřice na úřední desce s možnosti jeho propachtování na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

 

402/15/2015
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí handicapovaným sportovcům v rámci akce „Benefice Černých koní"
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k. ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku) za účelem poskytnutí zázemí handicapovaným sportovcům v rámci akce „Benefice Černých koní" (MČR handicapovaných v horské cyklistice pořádané v areálu výstaviště Zahrady Čech) dne 13.06. – 14.06.2015.

 

403/15/2015
Zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad)
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad).

 

404/15/2015
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené se společností JEPHARMA, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 26. 1. 2006 uzavřené se společností JEPHARMA, s.r.o., Pokratická 500/58, Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

 

405/15/2015
Stanovení výše nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 101 o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích - GERTAHAUS s.r.o.
RM schvaluje výjimku z usnesení č. 325/16/2014 a na základě výše nákladů vynaložených nájemcem na úpravu prostoru (cca 1,9 mil. Kč), schvaluje společnosti Gertahaus, s.r.o., snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích o 50% na dobu pěti let z původně stanovené ceny nájemného 1 400,-Kč/m²/rok. Cena nájemného činí 700,-Kč/m²/rok, celková cena ročního nájemného tak činí 243 250,-Kč. Po uplynutí doby pěti let se stanovuje cena nájemného, v souladu z výše zmíněným usnesením na 980,- Kč/m²/rok, tj. nájemné bylo sníženo o 30% z částky 1 400,-Kč/m²/rok a celkové roční nájemné tak činí 340 550,- Kč.

 

406/15/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice PSČ 412 01, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

407/15/2015
Radniční zpravodaj
a) Revokace usnesení č. 367/14/2015 ze dne 16.4.2015
b) Vzetí na vědomí rezignace člena redakční rady Radničního zpravodaje Mgr. Miroslava Zimmera
c) Doplnění nového člena redakční rady Radničního zpravodaje Města Litoměřice
d) Vzetí na vědomí žaloby zastupitelů za hnutí ANO 2011 na Město Litoměřice
e) Odsouhlasení znění dopisu adresovaného zastupitelům za hnutí ANO 2011

a) RM revokuje své usnesení č. 367/14/2015 ze dne 16. 4. 2015.

b) RM bere na vědomí rezignaci na místo člena redakční rady Mgr. Miroslava Zimmera (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje Václava Sedláka členem redakční rady Radničního zpravodaje Města Litoměřice od 1. 5. 2015.

d) RM bere na vědomí žalobu na město Litoměřice podanou zastupiteli za hnutí ANO 2011, kteří se touto cestou domáhají otištění povolebního článku „Litoměřice se zatím změny nedočkaly" v Radničním zpravodaji

e) RM odsouhlasila znění dopisu (viz příloha orig. zápisu) adresovanému zastupitelům za hnutí ANO 2011, v němž upozorňuje na možnost otištění tohoto neúměrně dlouhého materiálu za předpokladu jeho zkrácení a vynechání osobních útoků a neetických tvrzení, která nelze dokázat, ani fakty podložit.

 

408/15/2015
Svěření MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví vydávání závazného stanoviska pro Úřad práce ve věci „Souhlasu obce u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacích zařízeních nacházejícím se v katastrálním území dané obce"
RM svěřuje dle § 102 odst.3 zákona o obcích, Městskému úřadu Litoměřice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vydávání závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro potřebu Úřadu práce ČR.

 

409/15/2015
Schválení uzavření smlouvy s ŘSD ČR - „I/15 Litoměřice, rekonstrukce odvodnění"
RM schvaluje uzavření smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky uzavírané mezi Městem Litoměřice a spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, týkající se stavby „I/15 Litoměřice, rekonstrukce odvodnění".

 

410/15/2015
Rozšíření struktury pracovních pozic o 1 místo na úseku MP Litoměřice
RM schvaluje rozšíření organizační struktury o další pracovní pozici 1 strážníka městské policie.

 

411/15/2015
Oprava ploch bývalého areálu výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích parc. č. 287/1 za účelem zřízení parkoviště
RM schvaluje opravu bývalého areálu výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích parc. č. 287/1 k. ú. Litoměřice za účelem zřízení parkoviště a zároveň pověřuje odbor územního rozvoje zajištěním výběru zhotovitele a výkonem stavebního dozoru.

 

412/15/2015
Oznámení o konání shromáždění občanů – ANO 2011
RM bere na vědomí oznámení p. Tomáše Sarnovského, bytem Litoměřice o konání mítinků pořádaných politickým hnutím ANO 2011 od 30. 4. od 18 hod. do 4. 5. do 22 hod. v ul. Na Valech, Zahradnická, Žižkova, Odboje, U Stadionu, A. Muchy, Ladova, Nezvalova, Na Kocandě, Topolčianská, Krajská, V. Mlýnská a na parkánech J. Rizala v Litoměřicích.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu