RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení mimořádné Rady města Litoměřic - 22.6.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 14. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 22. 6. 2021 od 18:30 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

329/14/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem kancelářských prostor v budově č.p. 948 v ulici Na Vinici v Litoměřicích
a) RM schvaluje společnosti GigaNetwork s.r.o., se sídlem Sportovní 226, 251 01 Dobřejovice, IČO: 04058381, pronájem místnosti č. 25 v 1. patře budovy o výměře 30 m2, pronájem 1 m2 půdního prostoru a 1 m2 střešního pláště a společné užívání chodeb a sociálního zařízení v administrativní budově č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 16.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 4.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.

b) RM schvaluje společnosti SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol s r.o., se sídlem Revoluční 177/5, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 62741390, pronájem místností č. 38 a č. 39 o celkové výměře 77,8 m2 v přízemí administrativní budovy č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 22.896,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 5.724,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.

c) RM schvaluje paní Jxxxxxx Cxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, pronájem místností č. 23 a č. 24 v 1. patře budovy o celkové výměře 50 m2 a společné užívání chodeb a sociálního zařízení v administrativní budově č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 35.040,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 8.760,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.

d) RM schvaluje společnosti Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827, pronájem místností č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13, ve 2. patře budovy, vše o celkové výměře 205 m2, společné užívání chodeb a sociálních zařízení v administrativní budově č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích a společné užívání parkovacích ploch na části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 192.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 48.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.

e) RM schvaluje společnosti GL Group a.s., se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 09466681, pronájem místností č. 5, č. 6 a úklidové místnosti ve 2. patře budovy, místností č. 26, č. 26b, č. 27 a č. 27b v 1. patře budovy, vše o celkové výměře 152 m2, společné užívání chodeb a sociálních zařízení v administrativní budově č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích a společné užívání parkovacích ploch na části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 114.240,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 28.560,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.

f) RM schvaluje společnosti Centrum dopravního vzdělávání s.r.o., se sídlem Pod Altánem 9/105, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 24750174, pronájem místností č. 40 a 41 v přízemí budovy o celkové výměře 85 m2 a společné užívání chodeb a sociálního zařízení v administrativní budově č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 56.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě, paušální platba za služby činí 14.000,- Kč/rok + DPH v platné sazbě. Současně vydává RM souhlas s užíváním předmětu nájmu spolupracujícími osobami nájemce, a to panem Mxxxxxx Bxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, a panem Pxxxxx Bxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

330/14/2021
Nájemní smlouva k areálu výstaviště „Zahrada Čech“ - MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou (návrh nájemní smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

331/14/2021
Licenční smlouva k ochranným známkám „Zahrada Čech“ - MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou, a to bezúplatně (návrh licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

332/14/2021
Smlouva o koupi závodu - MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace
a) RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje změnu plánu pořízení majetku na rok 2021 a změnu plánu tvorby a čerpání fondů Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

333/14/2021
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí - MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141, s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou (viz příloha orig. zápisu).

 

334/14/2021
Neveřejné projednání projektu - GEOSOLAR pro nastavení marketingové a komunikační strategie
RM pověřuje Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu ve spolupráci s RINGEN uspořádáním semináře pro zástupce politických stran zastoupených v ZM k problematice projektu GEOSOLAR v prostorách prezentační místnosti RINGEN 28.6.2021 od 15:30 h.

 

335/14/2021
Jmenování zástupců Města Litoměřice do orgánů společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
RM jmenuje členy orgánů společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s. za Město Litoměřice na další tříleté funkční období od 24.5.2021.

do dozorčí rady:
PhDr. Filip Hrbek, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice

do správní rady:
RNDr. Alexandr Vondra, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
a Jan Dostal, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

 

336/14/2021
MPO ČR – státní dotace Program COVID 2021 – I - MKZ
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s žádostí o dotaci registrační číslo 2150015209 z programu „COVID 2021 – I“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Vyhotoveno dne: 25.6.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu