ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - tajemník/tajemnice Městského úřadu Litoměřice

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Starosta Města Litoměřice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce:

 

Tajemník/Tajemnice Městského úřadu Litoměřice

    s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Zákonné požadavky:

 • splnění předpokladů dle § 4 odst. 1, 2) zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)
 • splnění předpokladů dle § 2 a § 4 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • splnění předpokladů podle § 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:
 • minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenovávání do funkce:
 1. jako vedoucí zaměstnanec, nebo
 2. při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
 3. ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • základní orientace v právních předpisech z oblasti veřejné správy a personální oblasti (zejm. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)
 • pokročilá znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint)
 • organizační schopnosti, spolehlivost, loajalita
 • profesionální vystupování a jednání, silné analytické, komunikační a prezentační dovednosti
 • vysoké pracovní nasazení a ochota přizpůsobit se specifickým nárokům MěÚ

Dále výhodou

 • znalost cizího jazyka
 • zkušenosti s řízením tzv. středního podniku/instituce (do 250 zaměstnanců)
 • zkušenosti s metodami kvality řízení (TQM, CAF, EMAS, ISO apod.)

 

Nabízíme

 • perspektivní pracovní příležitost na prestižní pracovní pozici ve veřejné správě

 

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, příp. studia, ve standardu EU Europass vč. uvedení kontaktních údajů pro ověření referencí
 • motivační dopis v max. rozsahu 1 s.
 • osobní portfolio k realizovaným projektům
 • v případě znalosti cizího jazyka certifikát nebo jiný doklad o složení zkoušky
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis) u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • u osob narozených před 1.12.1971 osvědčení ministerstva vnitra či jeho ověřenou kopii podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (popř. kopii podané žádosti) a čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) až h) téhož zákona
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.9.2021, možnost nástupu dohodou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 12 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 02.08.2021 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – tajemník MěÚ“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta Města Litoměřice

 

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 12.07.2021 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..