NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení Rady města Litoměřic č. 3/2021 - o placeném stání

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

Nařízení č. 3/2021,

kterým se mění Nařízení č. 2/2021 o placeném stání silničních vozidel

na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

 

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 4. října 2021 usnesla usnesením č. 481/21/2021 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

Čl. 1
Předmět změny
 

V Čl. 5 „Předplacené parkovací karty Centrum – držitelé, vydávání karet, jejich náležitosti a užívání“ se nahrazuje text odstavce 4 novým zněním takto:

(4) Předplacené parkovací karty Centrum jsou vydávány v maximálním počtu 600 karet, pro
I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce.

Ostatní ustanovení Nařízení č. 2/2021 zůstávají nezměněna.

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    místostarosta                                                                     starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

 

  • 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěsil: Eva Šimková

 Přílohy:

Nařízení ke stažení (.pdf)

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu