NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení Rady města 1/2004 - O vymezení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

MĚSTO LITOMĚŘICE

Mírové nám. 15/7, 412 33  Litoměřice

Rada města Litoměřic rozhodla dne 10. 11. 2004  vydat podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a ustanovení § 11 a  ust. § 102 odst. 2 písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, rovněž v platném znění

Nařízení Rady města Litoměřice

č. 1/2004

ČL. 1

V rámci silniční sítě na území spadající pod výkon státní správy obce s rozšířenou působností vymezuje svým nařízením č. 1/2004 Město Litoměřice úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, takto:

silnice č

úsek

délka v km

III/24078

Hradiště – Levín

1,478

III/24066

Encovany – Třebutičky

1,787

III/24067

silnice I/15 – Chotiněves

2,142

III/24070

Trnobrany – Zimoř

1,547

III/24075

Habřina – Srdov

1,786

III/24080

Levínské Petrovice – Bukovina

2,503

III/24086

Držovice – Konojedy

0,893

III/24088

Líčenice – Dubičná

1,249

III/24712

Keblice – Brňany

2,674

III/24715

Litoměřice – Kamýk

0,999

III/24719

Miřejovice Hlinná

0,825

III/24719

Kundratice – hranice okr. UL

0,303

III/26018

Řepčice – Haslice

1,203

III/2611

Lbín – hranice okr. UL

0,867

III/26111

Sedlec – Dolní Řepčice

1,758

III/26118

Brocno – Chudolazy

1,945

III/2691

Střížovice – Malešov

4,567

III/26120

Štětí (nebezpečné klesání)

0,675

III/26122

Chcebuz – Štětí

3,320

Neudržované úseky celkem:

32,521 km 

ČL. 2

Účinnost nařízení

Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice).

ČL. 3

Zrušovací ustanovení

Účinností tohoto nařízení se ruší nařízení č. 4/2003 o vymezení úseků silnic, na kterých se  pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze dne 21. 10. 2003.

V Litoměřicích dne 10. 11. 2004

starosta města Litoměřice

Vyhlášení: vyvěšeno na úřední desce dne : 11.11.2004

Sejmuto z úřední desky dne : 26.11.2004


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu