ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Informace dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Litoměřice zpracovává osobní údaje, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování

Městský úřad Litoměřice v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Úřad dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu práce včetně mzdových nároků.

Kategorie subjektu údajů

Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí.

Kategorie příjemců údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Městský úřad Litoměřice nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů MěÚ Litoměřice předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případě, kdy mu tak ukládá zákon.

Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců MěÚ Litoměřice jsou zpracovávány pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů MěÚ Litoměřice zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování

MěÚ Litoměřice pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení, vyplývajícího z přenesené a samostatné působnosti MěÚ Litoměřice, zpracovává osobní údaje fyzických osob, pokud jsou tyto v postavení správce, jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Zvláštní právní předpisy, podle kterých se provádí příslušná agenda, jsou specifikovány na webových stránkách MěÚ Litoměřice v sekci Úřad online.

Kategorie osobních údajů

Pro potřeby uvedených řízení MěÚ Litoměřice zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

Kategorie subjektu údajů

Fyzické osoby figurující v jednotlivých řízeních (účastník, svědek, dotčená osoba apod.).

Kategorie příjemců údajů

S výjimkou postupování věci jiným orgánům veřejné správy MěÚ Litoměřice tyto osobní údaje nikomu nepředává.

Doba uchování

Uvedené osobní údaje MěÚ Litoměřice zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popřípadě po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu