DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Pravidla navýšení nájemného pro nájemníky měst.bytů po ukončení regulace nájmů od 1.1.2011

Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich regulace od 1. 1. 2011

postupným navýšením nájmů v letech 2011 až 2013  s účinností od 1.7.2011

I. Stanovení výše nájmu pro rok 2011

(při uzavření nájemního vztahu bude v  roce. 2011 poskytnuta nájemníkovi příslušná sleva, která dále tento nájem snižuje)

1.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května, Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena na  80,-Kč/m2  měsíčně  se slevou 37,5% pro rok 2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2.

2.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova, Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena na 75,-Kč/m2 měsíčně se slevou 40,% pro rok 2011, tj. ve výši 45,-Kč/m2.

3.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul. Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská,  Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického je výše nájemného stanovena na 60,-Kč/m2 měsíčně se slevou 33,4% pro rok 2011, tj. ve výši 40,-Kč/m2.

4.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Pokratice , tj. ul. A. Muchy, Hynaisova, Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu města) ), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena na 55,-Kč/m2 měsíčně se slevou 36,4% pro rok 2011, tj. ve výši 35,-Kč/m2.

5.       Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše nájemného stanovena na 45,-Kč/m2 měsíčně se slevou 26,6% pro rok 2011, tj. ve výši 33,-Kč/m2.

6.       Pro domy sloužící k jiným sociálním účelům, tj. Dům pro matku a dítě v ul. Liškova, Azylový dům v ul. Marie Pomocné a Ubytovna pro neplatiče v Želeticích je výše nájmu či poplatku za ubytování řešena samostatnými předpisy.

II.Stanovení výše nájmu pro rok 2012

(při uzavření nájemního vztahu bude v roce. 2012 poskytnuta nájemníkovi příslušná sleva, která dále tento nájem snižuje)

1.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město  (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května, Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena na  80,-Kč/m2 měsíčně se slevou 18,75% pro rok 2012, tj. ve výši 65,-Kč/m2.

2.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova, Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena na  75,-Kč/m2 měsíčně se slevou 20% pro rok 2012, tj. ve výši 60,-Kč/m2.

3.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul. Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská,  Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického je výše nájemného stanovena na 60,-Kč/m měsíčně se slevou 16,7%  pro rok 2012, tj. ve výši 50,-Kč/m2.

4.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Pokratice, tj. ul. A. Muchy, Hynaisova, Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu města) ), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena na 55,-Kč/m2 měsíčně se slevou 18,2% pro rok 2012, tj. ve výši  45,-Kč/m2 .

5.       Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše nájemného stanovena na 45,-Kč/m2 měsíčně se slevou 13,3% pro rok 2012, tj. ve výši 39,-Kč/m2.

III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013

(při uzavření nájemního vztahu v roce 2013 již nebude poskytnuta nájemníkovi žádná sleva a nájem dosáhne cílové výše)

1.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Město (střed města), tj. ul. Lidická, 5. Května, Novobranská, Dlouhá a Mírové náměstí je výše nájemného stanovena ve výši  80,-Kč/m2 měsíčně.

2.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (blíže středu města), tj. ul. Sovova, Dómská a Turgeněvova je výše nájemného stanovena ve výši  75,-Kč/m2 měsíčně.

3.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Předměstí (dále od středu města), tj. ul. Družstevní, E. Krásnohorské, Kamýcká, Mládežnická, Mrázova, Palachova, Pražská, Stavbařů, Seifertova, Stránského, Teplická, Topolčianská, Tylova, U Katovny a Vrchlického je výše nájemného stanovena ve výši 60,-Kč/m2měsíčně.

4.       Pro městské byty v městské části Litoměřice-Pokratice, tj. ul. A. Muchy, Hynaisova, Kubínova, Ladova a Revoluční a část městské části Litoměřice-Předměstí (nejdále od středu města) ), tj. ul. Dukelská, Heydukova a Raisova je výše nájemného stanovena ve výši  55,-Kč/m2 měsíčně.

5.       Pro městské byty v DPS, tj. domy v ul. Kosmonautů, Švermova a Velká Krajská je výše nájemného stanovena ve výši 45,-Kč/m2 měsíčně.

IV. Další podmínky upravující výpočet nájemného

1.       Pokud  je výše nájemného již stanovena jiným předpisem (např. u vydraženého nájemného s vymezením platnosti nájemního stavu), je třeba jeho výši upravit až po skončení platnosti tohoto předpisu.

2.       Tyto podmínky lze v případě nutnosti upravit jiným usnesením RM v této věci.U nájemníků, kteří mají velmi nízký příjem lze nájemné ze sociálních důvodů upravit (snížit o 20%) za předpokladu, že tento nájemník není dlužníkem města. V této věci by rozhodovala RM na žádost  žadatele.

3.       Po dosažení cílové částky by nájemné mělo být automaticky upravováno dle inflační doložky, zakotvené v dodatku nájemní smlouvy, upravující výši nájemného a to dle míry inflace vyjádřené ČSÚ za předchozí rok, pokud RM nerozhodne jinak.

V. Platnost a účinnost pravidel

1.       Tato pravidla pro výpočet nájemného v městských bytech byla projednána a schválena v 5.Radě města dne 21.12.2010 pod č. jedn. 113/5/2010.

2.       Tato pravidla pro výpočet nájemného v městských bytech jsou platná ode dne 22.12.2010 a účinná od 1.7.2011.

3.       Tato pravidla jsou vypracována v souladu se zákony č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích dne 17.2.2011

………………………………………

za Město Litoměřice

Mgr. Karel Krejza, místostarosta

Přehledná tabulka pro stanovení výše nájemného

rok

Litoměřice-Město

Litoměřice-Předměstí

I.zóna

Litoměřice-Předměstí II.zóna

Litoměřice-Předměstí

III.zóna

Litoměřice-Pokratice

Městské byty v DPS

Byty v domech pro sociální účely

Lidická

5.Května

Novobranská Dlouhá

Mírové náměstí

Sovova

Dómská

Turgeněvova

Družstevní

E.Krásnohorské

Kamýcká

Mládežnická

Mrázova

Palachova

Pražská

Stavbařů

Seifertova

Stránského

Teplická

Topolčianská

Tylova

U Katovny

Vrchlického

Dukelská

Heydukova

Raisova

A.Muchy

Hynaisova

Kubínova

Ladova

Revoluční

Kosmonautů

Švermova

Velká Krajská

Dům pro matku a dítě ul. Liškova,

Azylový dům Marie Pomocné, Ubytovna pro neplatiče Želetice

 

m2/měsíc

m2/měsíc

m2/měsíc

m2/měsíc

m2/měsíc

m2/měsíc

2011

 od 1.7.2011

50,00 Kč

45,00 Kč

40,00 Kč

35,00 Kč

33,00 Kč

řešeno samostatnými předpisy

2012

 od 1.1.2012

65,00 Kč

60,00 Kč

50,00 Kč

45,00 Kč

39,00 Kč

řešeno samostatnými předpisy

2013

 od 1.1.2013

80,00 Kč

75,00 Kč

60,00 Kč

55,00 Kč

45,00 Kč

řešeno samostatnými předpisy


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu